31 december 2019 Lap & Hofmans Advocaten

Opmerkelijke uitspraken in 2019: van lok-bh tot bierstrijd en van een groen huis tot een huis vol chihuahua’s

De laatste dag van 2019: het aftellen naar het nieuwe jaar is nu echt begonnen. Een mooi moment om nog kort terug te blikken het afgelopen jaar. In de rechtspraak waren de grote blikvangers de Fipronil-zaak en de Urgenda-kwestie, maar ook de strafzaken rondom Holleeder en Jos B. Er waren zeker meer uitspraken die met recht noemenswaardig zijn, maar dan niet per se om hun grote impact. Wij tellen alvast af van 10 naar 0!

10. Duitse humor?

In 2019 mocht de Reclame Code Commissie zich buigen over de toelaatbaarheid van de reclametekst van een alcoholvrij biertje; ‘NET ZOVEEL ALCOHOL ALS DUITSERS HUMOR HEBBEN’. De commissie had er begrip voor dat niet iedereen deze humor kon waarderen, maar achtte het niet in strijd met reclameregels. Hierbij liet zij meespelen dat de reclame juist betrekking had op een Duits biermerk.

9. Chihuahuahuis

2019 was ook het jaar waarin een bewoonster van een rijtjeshuis van de rechter te horen kreeg dat zij haar 26 chihuahua’s (voorlopig) mocht blijven houden. Dit terwijl de gemeente haar daarvoor had opgedragen om van 16 chihuahua’s afscheid te nemen en zij dus nog ‘maar’ 10 van deze hondjes mocht houden. De gemeente vond het houden van 26 van deze honden én een herdershond, een kat en een kip niet verenigbaar met de bestemming wonen. De rechter bepaalde dat de gemeente in deze zaak de gebeten hond was en achtte de conclusie van de gemeente te kort door de bocht.

8. Korrelig kunststof

Nog geen twee weken geleden nam de rechtbank een sportbedrijf op de korrel door haar een boete van € 10.000,00 op te leggen vanwege milieuverontreiniging. Dit omdat sprake zou zijn van een milieudelict vanwege ‘rondslingerende kunstgraskorrels’ rondom de voetbalvelden. Of het sportbedrijf zich niet uit het veld laat slaan door in hoger beroep te gaan is nog niet bekend Het zal dus nog moet blijken of vele sportverenigingen zich zorgen moeten maken, of dat zij deze uitspraak met een korreltje zout kunnen nemen.

7. The battle of the brands

Diverse merkenstrijden werden voor de rechter uitgevochten. Met een teleurstellend bericht als gevolg voor de liefhebber van de girafnootjes: omdat deze nootjes te veel leken op de tijgernootjes van Duyvis moesten ze uit de schappen gehaald worden. De verboden gelijkenis waardoor een inbreuk op het merkrecht van Duyvis werd gemaakt zat niet in de naam, maar in de kleurstelling van en het patroon op de nootjes. Even geen noten op de zang dus voor de bedenkers van de girafnootjes, maar wellicht durven zij later hun lange nek uit te steken en met een ander uiterlijk nootje met dezelfde smaak en naam op de markt komen.

In een andere merkenstrijd dit jaar trad de rechter kordaat op en besloot dat geen verwarringsgevaar bestond tussen de bieren Kordaat en Kornuit. Het waren daarmee de kornuiten van Grolsch die aan het kortste eind trokken.

In de Europese verhouding moesten appels met peren vergeleken worden. Apple vond de naam en het logo van het bedrijf Pear Technologies inbreuk maken op haar merkenrecht en wilde daarom een juridisch appeltje met Pear schillen. Apple bleef echter met de gebakken peren zitten. Hoewel beide bedrijven een fruitsoort als logo hanteren én in dezelfde branche actief zijn, werd geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar is.

6. Appeltjesgroen huis

De gemeente Den Helder ergerde zich groen en geel aan een woning in van één van haar inwoners. Uiteindelijk bepaalde de rechtbank Amsterdam dat de bewoonster geen groen licht kreeg voor het behoud van het uiterlijk van haar woning en bepaalde dat het ‘appeltjesgroene’ huis een likje verf in een andere kleur moest krijgen. Dit omdat het uiterlijk van het huis vanwege de kleur ‘in ernstige mate in strijd zou zijn met de redelijke eisen van welstand.’

5. Voor een dubbeltje (+ 4 cent) op de eerste rij?

Een rechterlijke tik op de vingers was er voor zorgverzekeraar Menzis die een incassoprocedure startte voor het wereldschokkende bedrag van 14 cent, omdat een verzekerde een bedrag van € 329,00 in plaats van € 329,14 had betaald. Hoewel de verzekerde te horen kreeg dat hij de 14 cent nog wel moest betalen, vond de rechter het nodig om in het vonnis te laten weten dat ‘het voeren van een gerechtelijke procedure niet is bedoeld voor de inning van een objectief gezien zeer gering bedrag, mede gelet op de belasting van het gerechtelijke systeem.

4. Opmerkelijke voorkeuren kleptomanen

Weliswaar was het in 2018 dat de politie Hengelo zich op de borst sloeg met het aanhouden van een dief door middel van, ja wel, een heuse lok-bh. De man, beter bekend als de bh-dief, kwam dit jaar voor de rechter. Nadat vele meldingen van diefstal van ondergoed waren binnengekomen, werd door de politie een bh met zender aan een waslijn gehangen. Niet veel later was het raak. De man ging bij de rechter zelf met de billen bloot, wilde de kaarten in de rechtszaal niet tegen de borst houden en besloot de vuile was buiten te hangen. Hij bekende schuld, wilde voor eens en altijd zijn leven beteren en vroeg zelfs om een hogere straf. Door zo stringent tegen zichzelf te zijn, dacht hij te voorkomen dat hij opnieuw in de fout zou gaan.

Een eervolle vermelding is er ook nog voor een andere opmerkelijke voorkeur van twee dieven. Een Roemeens koppel had niet meer zoveel noten hun zang, nadat zij werden veroordeeld voor het stelen van vele honderden zakken pistachenootjes.

3. Jaar van de records

Het arbeidsrecht is een nieuw record rijker: In 2019 werd in het Nederlands record billijke vergoeding verbroken. Een medewerker van Talpa functioneerde niet goed, maar omdat Talpa de werknemer geen verbetertraject had aangeboden oordeelde de rechter dat de helft van de gevorderde billijke vergoeding toewijsbaar was. Dus verbeterde één ding wel, namelijk het banksaldo van de medewerker. De transitievergoeding was een kleine € 40.000,00, maar de aanvullende billijke vergoeding bedroeg het vijfentwintigvoudige: ruim € 1.000.000,00.

Daarnaast is met de eerste AVG-boete door de autoriteit Persoonsgegevens het AVG-boeterecord voorlopig gevestigd op € 480.000,00. Deze boete werd uitgedeeld aan een ziekenhuis omdat daar onvoldoende interne beveiliging van persoonsgegevens was. Het onderzoek hiernaar begon nadat zo’n 100 medewerkers onbevoegd het dossier van een bekende Nederlander hadden ingezien. Overigens hebben andere Europese toezichthouders al veel hogere boetes opgelegd voor overtreding van de privacyregels. Zo kregen Google en British Airways van respectievelijk de Franse en de Engelse toezichthouder een boete van 50 en 200 miljoen euro. In de categorie baas boven baas kreeg Facebook in 2019 een boete in verband met overschrijding van privacyregels van 5 miljard euro.

2. Het nieuwe schoolvak ‘Procederen’

‘Dat feest gaat niet door’, was de boodschap van een middelbare school aan één van de leerlingen. Deze leerling was volgens de school betrokken bij een vuurwerkincident én het bekrassen van een auto van een leraar, waardoor de leerling niet op het examengala mocht verschijnen. De leerling vond deze beslissing niet chique en ging naar de rechter. Die oordeelde dat de school het besluit de jongen de toegang te ontzeggen niet zorgvuldig tot stand was gekomen, onder meer omdat de leerling niet was gehoord voordat het besluit werd genomen. Zo mocht de jongen alsnog naar het gala, toch wel de klap op de vuurpijl van de middelbare schooltijd.

In het zelfde genre: de ouders van een leerling uit groep 8 startten een kort geding procedure omdat hun zoon niet mee mocht doen aan de eindmusical. De jongen zou volgens de school al jaren voor veel onrust zorgen in de klas. Of het rechterlijk oordeel zou zorgen voor het toontje lager zingen van de school of dat de jongen definitief van het toneel zou verdwijnen werd niet duidelijk. De school en de jongen kwamen er namelijk alsnog samen uit en de jongen mocht meedoen aan de musical. Of hij de ezel moest zijn is niet duidelijk.

1. Een ontslag om de arm houden

Van een werknemer die lange tijd gestalkt wordt en valse beschuldigen naar zijn hoofd krijgt kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd oordeelde de rechter. Aan de werknemer was weliswaar geen verwijt te maken was en hij functioneerde zeer goed. Gezien het feit dat ook de directie van het bedrijf door de stalker werd bestookt met nare berichten en deze slechte recensies over het bedrijf op internet zette, kon van de werkgever niet verlangd worden het dienstverband te laten voortbestaan, waardoor de arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

In een andere zaak waren velen de mond vol van hadden, oordeelde de rechter dat een ontslag van een directeur die tijdens een teametentje diverse lollig bedoelde dubbelzinnige opmerkingen maakte, terecht was. Dit onder meer omdat hij jongere vrouwelijke collega’s aanspoorde om een banaan in zijn geheel in hun mond te nemen, met de toevoeging ‘like deep throat’. Mede gezien de voorbeeldfunctie van de directeur was dit ongepast en ontoelaatbaar volgens de rechter en was de man terecht ontslagen. Wel werd vanwege onder meer zijn lange dienstverband een vergoeding van € 150.000,00 aan hem toegekend.

Maar niet alle, op het eerste oog, verwijten leiden tot een ontslag. Zo vernietigde de rechter een ontslag op staande voet van een werknemer die was ontslagen omdat hij tijdens een personeelsuitje cocaïne gebruikte en dit aan collega’s aanbood, waarbij één collega op het aanbod in ging. Volgens de rechter is het gebruiken en aanbieden van cocaïne misschien wel onwenselijk of zelfs strafbaar, maar dit ook gezien worden als een maatschappelijke realiteit en geen zeldzaamheid. In deze zaak speelde ook mee dat het een ‘ver-van-de-werkplek’-show was aangezien het voorval buiten werktijd en op een locatie van het werk plaatsvond.

In een andere zaak was wel rook maar geen vuur. Een technicus die tijdens werk op een groot olieplatform waar miljoenen liters olie staan opgeslagen toch rookte ondanks een rookverbod, werd op staande voet ontslagen. De rechter stelde vast dat het rookverbod noodzakelijk was vanwege het explosie gevaar en de serieuze natuurramp die hierdoor kan ontstaan. Toch was het ontslag onterecht gegeven volgens de rechter, omdat in de arbeidsovereenkomst niet duidelijk stond omschreven dat overtreding van het rookverbod tot ontslag op staande voet zou kunnen leiden. Hierdoor ontsnapte de werknemer zelf ook aan een (persoonlijke) ramp en moest weer tot het werk worden toegelaten.

0. Klap op de vuurpijl: Over de grens wordt de grens van het opmerkelijke overschreden!

Wie 10 tot en met 1 al opmerkelijk vond zal verbaasd zijn over deze rechterlijke uitspraken (maar net) over de grens in 2019.

Zo oordeelde de Franse rechter dat een werkgever aansprakelijk was voor de financiële schade die nabestaande van een overleden werknemer tijdens een bedrijfsongeval leden. Tot zover niets geks, maar een ‘saillant detail’ was de situatie die de rechter als bedrijfsongeval betiteld. De werknemer was op namelijk zakenreis, ontmoette daar een vrouw en deelde met haar het bed. De werknemer nam ‘je moet stoppen op je hoogtepunt’ iets te letterlijk en overleed tijdens de seks aan een hartaanval. De rechter oordeelde dat een werknemer die voor werk reist nog steeds de verantwoordelijkheid van de werkgever, ook al is het overspel van de man de reden van het overlijden. Tot het moment dat overleden werknemer de pensioenleeftijd zou hebben bereikt moet de werkgever maandelijks 80 % van zijn laatst verdiende salaris betalen aan de nabestaanden.

In Frankrijk is verder, net als in Zwitserland, een uitspraak gedaan waar het spreekwoord ‘daar kraait geen haan naar’ zeker niet op van toepassing was. Veel ophef was daar over een rechters die ‘kraaiverboden’ oplegden voor hanen tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Leuk detail: de zondagse rustdag werd nogmaals onderstreept, want dan mag de haan pas vanaf 09.00 uur, een uur later dus, kraaien.

Tot slot: een Britse vrouw mag zich gelukkig prijzen dat zij vrouw is. Deze vrouw moest namelijk voorkomen in verband met het al vaker dronken achter het stuur stappen. De officier van justitie vond een gevangenisstraf van 18 maanden passend. Hoewel de rechter benoemde dat ze het inhoudelijk wel met die strafeis eens was, wees zij de eis toch af. De enige motivatie hier was dat de dader een vrouw was. Helaas vertelde de rechter hierbij niet waarom deze mildheid niet voor een man zou gelden.

Lap & Hofmans Advocaten

Hallo, mijn naam is Daan Lap. De websitebouwer van de website Lap en Hofmans. Dit account zal verwijderd worden, wanneer de website live gaat.