Joost Lap

Mr J.A.N. (Joost) Lap (Nijmegen, 1981)

Joost studeerde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het Nederlands en het notarieel recht. Na zijn beëdiging als advocaat in 2007 heeft Joost zich gespecialiseerd op het terrein van het personen- en familierecht, het erfrecht en het insolventierecht (faillissementen).

Joost Lap

“Aandacht voor de mens met hart voor de zaak.”

Rechtsgebieden van Joost Lap

Personen- en familierecht

Bij het personen- en familierecht en erfrecht gaat het om de mensen zelf. Geen onderdeel van het recht is zo direct op de mens gericht.

Personen- en familierecht

Insolventierecht

Ondernemen is risico’s nemen. Soms gaat dat wel eens mis en een faillissement kan daarvan het gevolg zijn. Wij helpen u daarbij om te voorkomen dat u achteraf voor juridische verrassingen komt te staan.

Insolventierecht

Burenrecht en onroerend goed

Heeft u ruzie met uw buren over de juiste grens, een recht van overpad of hinderlijke bomen? Wij helpen u om de kwestie op te lossen.

Burenrecht en onroerend goed

Erfrecht

Wanneer er iemand overlijdt spelen emoties altijd een belangrijke rol. Als advocaat is het de kunst om partijen juridisch houvast te bieden zonder de menselijke kant van de zaak uit het oog te verliezen.

Erfrecht

Mediation

Wilt u gaan scheiden of moet u een nalatenschap verdelen? Heeft u ruzie met uw collega of dreigt een conflict met een klant? Dan wilt u snel een goede oplossing. Mediation kan u daarbij helpen.

Mediation

Advocaat Joost Lap

Joost studeerde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het Nederlands en het notarieel recht. Na zijn beëdiging als advocaat in 2007 heeft Joost zich gespecialiseerd op het terrein van het personen- en familierecht, het erfrecht en het insolventierecht (faillissementen).

Joost behandelt in zijn advies- en procespraktijk onder meer echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen. Daarnaast wikkelt Joost huwelijkse voorwaarden af en adviseert bij de verdeling van nalatenschappen.

In 2011 legde Joost met goed gevolg examen af voor de Grotius specialisatieopleiding faillissementsrecht (INSOLAD) en hij was curator in faillissementen van particulieren en bedrijven in het MKB. Tegenwoordig heeft hij zich toegelegd op advies over schuldenakkoorden, schuldsaneringen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Vanaf zijn vroege kinderjaren is Joost een groot liefhebber van de natuur en in het bijzonder de dieren op de boerderij waar hij is opgegroeid. Joost heeft schapen en koeien en is naast bestuurslid van de Fokkersvereniging voor ruischapen tevens lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Schapen en Geitenfokkersorganisatie.

Door zijn agrarische achtergrond heeft Joost een grote interesse in juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed. Onder meer burenruzies, geschillen over eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en pacht behoren tot zijn aandachtsgebied.

Joost heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten personen- en familierecht en erfrecht als hoofdrechtsgebieden geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Joost Lap

Mr J.A.N. (Joost) Lap (Nijmegen, 1981)

Mediator Joost Lap

Komt u er samen niet meer uit? Het is niet altijd nodig om te gaan procederen. Ga met elkaar en een mediator in gesprek. Kort samengevat is mediation begeleid belangengericht onderhandelen om een oplossing te vinden. Joost kan u daarbij helpen.

Neem gerust contact met ons op.
Vragen staat vrij.