Legal mediation bij echtscheiding

Wilt u gaan scheiden van uw partner? Dan wilt u snel een goede oplossing zodat u weer verder kunt met de dingen die echt belangrijk zijn. Legal mediation bij een echtscheiding kan u helpen.

Joost Lap

“Aandacht voor de mens met hart voor de zaak.”

Wat kunnen wij voor u doen?

Als legal mediator bij scheiding helpen wij u actief bij het vinden van een oplossing die bij u past en die daarnaast juridisch klopt. Wij zoeken met u naar de belangen die u heeft en onderzoeken de mogelijke oplossingen die daarbij aansluiten. De afspraken die u maakt leggen we vast in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst.

Inhoudsopgave

Wat kunnen wij voor u doen?

Als legal mediator bij scheiding helpen wij u actief bij het vinden van een oplossing die bij u past en die daarnaast juridisch klopt. Wij zoeken met u naar de belangen die u heeft en onderzoeken de mogelijke oplossingen die daarbij aansluiten. De afspraken die u maakt leggen we vast in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst.

Inhoudsopgave

Wat is mediation bij een echtscheiding?

Legal mediation bij een echtscheiding is een manier om een conflict tussen u en uw echtgenoot op te lossen. Samen met uw partner maakt u afspraken over uw scheiding en de gevolgen daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om over de zorgregeling en ouderschapsplan van eventuele kinderen, kinderalimentatie, de verdeling van eventuele gemeenschappelijk vermogen (inboedel, geld, echterlijke woning, etc.) of partneralimentatie. Kort samengevat is mediation bij scheiding als volgt: onderhandelen op basis van belangen onder leiding van een onpartijdige deskundige: de mediator.

(Legal) mediation bij een echtscheiding is een alternatief voor een gerechtelijke procedure, maar kan ook tijdens een gerechtelijke procedure nog worden gestart. Tijdens het mediationtraject zoekt de mediator samen met partijen naar hun belangen bij deze kwestie. Vervolgens begeleidt de mediator de onderhandelingen die moeten leiden tot de beste oplossing. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. Daarom wordt mediation vaak toegepast om mogelijk een vechtscheiding te voorkomen. Zeker wanneer er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, is mediation een methode die uitkomst biedt.

Waarom Legal mediation bij een echtscheiding?

Mediation is een alternatief voor rechtspraak, arbitrage, bindend advies, bemiddeling enzovoorts. Het voordeel van mediation bij een echtscheiding is dat u en uw echtgenoot de zaak zelf in de hand houden. Zo zoeken jullie gezamenlijk met de mediator naar een oplossing.

Een ander voordeel is dat alle wensen, belangen en informatie bespreekbaar zijn. In een juridische procedure zijn partijen gebonden aan wettelijke kaders van die procedure. Is er het begin een onderwerp vergeten, dan kan dat vaak moeilijk worden hersteld. Soms is het betrekken van een onderwerp in de procedure überhaupt niet mogelijk ofwel omdat het geen juridisch onderwerp is, ofwel omdat het in een andere procedure moet. Het komt dus voor dat een conflict in diverse procedures voor diverse rechters jarenlang voortsleept.

Mediation bij een echtscheiding kan veel sneller tot resultaat leiden dan de meeste gerechtelijke procedures. Daardoor kunnen de kosten van mediation vaak ook beter in de hand gehouden worden.

Daarnaast wordt een oplossing die is bereikt door mediation vaak beter nagekomen en is daardoor duurzamer dan een door de rechter opgelegde oplossing. De tevredenheid over een oplossing bereikt in een mediation is vaak veel groter dan een oplossing die door de rechter is opgelegd.

Legal: de juridische aspecten van de zaak

Een legal mediator kent de juridische aspecten van de zaak, zodat partijen goed geïnformeerd keuzes kunnen maken. Een legal mediator zorgt ervoor dat partijen afspraken maken die zij begrijpen. Voor het maken van goede afspraken is het belangrijk dat partijen dezelfde kennis en informatie hebben. Bij het geven van die informatie kan het een voordeel zijn dat de mediator ervaring heeft als advocaat. Hij kent dan de valkuilen als geen ander.

Het komt regelmatig voor dat partijen afspraken hebben gemaakt die zij niet goed begrepen en waarvan zij de gevolgen niet konden overzien. U kunt dat voorkomen door een deskundige mediator in te schakelen.

Wanneer mediation bij een echtscheiding?

Alle kwesties en geschillen zijn geschikt voor mediation. Meestal is er al sprake van een conflict voordat een mediation begint, maar dat is zeker niet nodig. Mediation kan conflicten voorkomen, bijvoorbeeld wanneer bij moeilijk overbrugbare verschillen van inzicht een mediator wordt ingeschakeld voordat er ruzie is ontstaan. Een goed voorbeeld van family mediation bij een echtscheiding is een situatie waarbij de echtgenoten nog geen ruzie hebben en hun zaken wel goed willen regelen voordat daadwerkelijk ruzie ontstaat. Als de gevolgen van de echtscheiding goed geregeld zijn worden conflicten vaak voorkomen.

Ook tijdens huwelijk kan mediation een oplossing bieden. Een voorbeeld uit de praktijk betrof twee echtgenoten die emotioneel wel bij elkaar wilden blijven, maar elkaar financieel in de weg zaten met alle frustratie en ruzie van dien. Na het in kaart brengen van de dingen die de echtgenoten belangrijk vonden, bleek de oplossing te liggen in het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden aan een werkbare financiële regeling in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande waarbij mediation bij echtscheiding wordt ingezet bij het aangaan van overeenkomsten. Bijvoorbeeld bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden (pre marital mediation). Bij pre marital mediation wordt door de mediator veel aandacht besteedt aan de wensen en verwachtingen (de belangen) van de aanstaande echtgenoten. Een dergelijke opzet is ook mogelijk bij het aangaan van een vennootschapscontract bij een vennootschap onder firma.

Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


  Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

  Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.

   Belangrijkste kenmerken van mediation bij een echtscheiding

   A.

   Mediation is vrijwillig

   Dat betekent dat u niet gedwongen kunt worden om aan mediation deel te nemen en dat u op ieder moment kunt stoppen met de mediation. Ook de mediator kan zich terugtrekken.

   B.

   Mediation is commitment

   Om mediation te laten slagen is wel commitment nodig. Mediation is hard werken. Het is niet altijd makkelijk om in gesprek te blijven over onderwerpen die gevoelig liggen, het is dan nodig dat alle partijen zich toch inspannen om deel te blijven nemen aan het proces.

   C.

   Mediation is vertrouwelijk

   De vertrouwelijkheid is belangrijk om vrijuit te kunnen spreken zodat alle informatie die nodig is voor een oplossing ook bespreekbaar wordt. Vertrouwelijkheid betekent dat de informatie die tijdens de mediation is verkregen niet mag worden gebruikt in een procedure, tenzij de informatie ook op een andere manier kan worden verkregen of duidelijke afspraken zijn gemaakt dat partijen het elkaar wel toestaan.

   In vier fasen naar een oplossing

   Mediation bij echtscheiding doorlopen aan de hand van de volgende vier fases.

   1.

   Mediation beginnen

   Mediation bij een echtscheiding kan op verschillende manieren beginnen. Soms bent u het samen eens dat u naar een mediator wilt. In dat geval kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over het proces en de mogelijkheden en het maken van een eerste afspraak.

   Het kan ook zijn dat u mediation wenst, maar dat de andere partij dat in eerste instantie niet ziet zitten of helemaal niet reageert. U kunt dan toch contact met ons opnemen. In overleg met u zijn wij bereid om met de betrokken partijen contact te leggen om te verkennen of een mediationtraject wellicht toch tot de mogelijkheden behoort.

   2.

   Pre mediation fase

   In een eerste kennismakingsgesprek leggen wij u uit hoe mediation bij uw echtscheiding verloopt. Vervolgens bekijken wij samen met u en eventueel uw adviseur(s) welke partijen bij de zaak moeten worden betrokken en hoe de mediation op uw zaak en uw persoonlijke wensen kan worden afgestemd. De afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst die voorafgaand aan de mediation door alle betrokken partijen en de mediator wordt ondertekend.

   Het eerste kennismakingsgesprek kan met de betrokken partijen samen plaatsvinden, maar ook met de betrokken partijen individueel. Wij passen ons aan uw wensen aan. Van belang is wel dat beide partijen op de hoogte zijn van de kennismakingsgesprekken met de mediator, zodat iedere schijn van partijdigheid wordt vermeden.

   3.

   Mediation fase

   Als de mediationovereenkomst is getekend begint de werkelijke mediation. Dat kan tijdens de eerste afspraak zijn, maar ook aan het begin van een volgende afspraak. Zolang u als partij maar weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

   Vervolgens krijgen partijen om de beurt de gelegenheid uit te leggen waar de zaak volgens hen over gaat. Daarna zal de mediator de zaak verder inventariseren om de belangen van alle betrokken partijen in kaart te brengen. Als de belangen in kaart zijn gebracht wordt onder leiding van de mediator bekeken welke oplossingen in deze kwestie mogelijk zijn. De mediation bij een echtscheiding is geslaagd als partijen overeenstemming bereiken over de oplossing die het beste bij hun belangen aansluit.

   4.

   Afronding mediation bij echtscheiding

   Zodra een oplossing is gevonden waarover partijen tevreden zijn wordt deze door de mediator vastgelegd in een juridisch afdwingbare vaststellingsovereenkomst. Vanwege de ruime ervaring van Joost Lap als advocaat bent u ervan verzekerd dat de vaststellingsovereenkomst aan alle juridische eisen voldoet.

   Meer weten over mediation? Wij leggen het proces graag voor u uit.

   Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


    Meer weten over mediation? Wij leggen het proces graag voor u uit.

    Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.

     De mediator

     Joost Lap werkt ruim tien jaar als advocaat en in de loop van zijn carrière merkte hij dat onder zijn cliënten meer en meer de behoefte bestaat om sneller betere oplossingen te bereiken. Het voeren van een gerechtelijke procedure duurt vaak lang en de uitkomst is lang niet altijd in het belang van de cliënt. Ook niet als de procedure wordt gewonnen. Om cliënten een alternatief te bieden is Joost zich gaan richten op mediation. In 2017 rondde Joost de basisopleiding af van de Academy Legal Mediation van Schonewille en Schonewille.

     Joost heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht en voerde als advocaat op dit rechtsgebied vele procedures. Daarnaast legde hij in 2011 met goed gevolg examen af voor de Grotius specialisatieopleiding faillissementsrecht (INSOLAD) en was hij curator in faillissementen van particulieren en bedrijven in het MKB.

     Neem gerust contact met ons op.
     Vragen staat vrij.