Aansprakelijkheidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in diverse aansprakelijkheidskwesties. Dit geldt in het geval dat u schade heeft geleden door het handelen of juist het nalaten van een ander of wanneer een ander van mening is dat u bij hem of haar schade heeft veroorzaakt.

Vragen? Bel gewoon even 024-820 078 0 of mail Bram Hofmans.

Aansprakelijkheidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in diverse aansprakelijkheidskwesties. Dit geldt in het geval dat u schade heeft geleden door het handelen of juist het nalaten van een ander of wanneer een ander van mening is dat u bij hem of haar schade heeft veroorzaakt.

Vragen? Bel gewoon even 024-820 078 0 of mail Lap en Hofmans Advocaten.

Aansprakelijkheidsrecht

Er bestaan diverse soorten aansprakelijkheden, waaronder de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, de contractuele aansprakelijkheid / wanprestatie, de aansprakelijkheid voor dieren, de productaansprakelijkheid, de bestuurdersaansprakelijkheid en de werkgeversaansprakelijkheid.

Het (rechtstreeks) verband tussen het handelen en de schade, de hoogte van de schade, het hebben kunnen voorkomen of verminderen van de schade en het al dan niet bestaan van een verplichting tot het voldoen van schadevergoeding zijn veel voorkomende discussiepunten in aansprakelijkheidskwesties.

Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


    Vrijblijvend uw situatie bespreken? Wij adviseren u graag.

    Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.

      Neem gerust contact met ons op.
      Vragen staat vrij.