Echtscheidingsadvocaat

Wilt u gaan scheiden van uw partner? Dan wilt u snel een goede oplossing. Wij  kunnen u hierbij helpen.

Joost Lap

“Aandacht voor de mens met hart voor de zaak.”

Met een gerust gevoel uw echtscheiding regelen

Als echtscheidingsadvocaat met meer dan 15 jaar ervaring weet Joost Lap als geen ander hoe de echtscheidingsprocedure eruit kan komen te zien. Wij helpen u actief bij het vinden van een oplossing die bij u past en die daarnaast juridisch klopt. Samen zoeken wij naar de belangen die u tijdens de echtscheiding heeft en onderzoeken we de mogelijke oplossingen die daarbij aansluiten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Met een gerust gevoel uw echtscheiding regelen

Als echtscheidingsadvocaat met meer dan 15 jaar ervaring weet Joost Lap als geen ander hoe de echtscheidingsprocedure eruit kan komen te zien. Wij helpen u actief bij het vinden van een oplossing die bij u past en die daarnaast juridisch klopt. Samen zoeken wij naar de belangen die u tijdens de echtscheiding heeft en onderzoeken we de mogelijke oplossingen die daarbij aansluiten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Scheiden met kinderen

Heeft u kinderen en besluit u om te scheiden? Dan wilt u de scheiding natuurlijk ook voor uw kinderen zo goed mogelijk regelen. Wanneer u op het moment van scheiden minderjarige kinderen heeft, dan is het voor de echtscheiding vereist om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan maakt u afspraken over de zorg en de opvoeding van uw kinderen en de kinderalimentatie.

Lukt het niet om afspraken te maken dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. Een familierechtadvocaat kan u helpen in procedures over de zorg- en contactregeling (omgangsregeling), alimentatie en beslissingen over het eenhoofdig of gezamenlijk gezag.

Het ouderschapsplan

Scheiden met minderjarige kinderen is in veel gevallen een lastige situatie. Het opstellen van een ouderschapsplan kan hierbij helpen. In het ouderschapsplan worden onderwerpen als zorg, opvoeding, contactregelingen/ omgangsregelingen en kinderalimentatie omschreven.

Sommige onderwerpen kunnen meer in detail worden geregeld. Denkt u hierbij onder andere aan de schoolkeuze, huiswerkbegeleiding, muzieklessen, sporten, kleding, doktersbezoek, tandartsbezoek, informatieuitwisseling, overleg tussen ouders, verjaardagen en contacten met familieleden van ouders zoals opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten.

Kinderalimentatie

Naast een ouderschapsplan is het bij scheiden met kinderen belangrijk om goede afspraken te maken over de alimentatie. Voor nu en in de toekomst. In het ouderschapsplan kunt u het bedrag van alimentatie vastleggen. Komt u er niet uit dan kunt u de rechter laten beslissen.

Wanneer u de rechter wilt laten beslissen, of u wordt gedwongen om verweer te voeren in een alimentatieprocedure, dan heeft u een advocaat nodig. Ook als u samen afspraken heeft gemaakt over de alimentatie is het beter om deze door een advocaat te laten vastleggen in het ouderschapsplan.

Het komt tegenwoordig heel veel voor dat partijen – al dan niet met hulp van derden – afspraken hebben gemaakt die niet goed zijn vastgelegd. Dat leidt er vaak toe dat later misverstanden ontstaan over de gemaakte afspraken. Met name wanneer de alimentatie later weer opnieuw moet worden berekend als gevolg van een wijziging van omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders minder is gaan verdienen.

Wanneer de gemaakte afspraken niet goed zijn vastgelegd dan kan dat ertoe leiden dat een wijziging van omstandigheden niet meer voldoende is om de alimentatie te wijzigen. Dat kan betekenen dat u juridisch verplicht bent om meer aan uw kinderen bij te dragen dan u kunt betalen. U kunt hierdoor in ernstige financiële problemen terecht komen.

Deskundige hulp van een advocaat is daarom een investering die u terug verdient.

Zorg- en contactregeling (omgangsregeling)

Bij een scheiding met kinderen heeft elke ouder recht om zijn of haar kinderen te zien. Anderzijds hebben kinderen recht op contact met hun ouders. Afspraken hierover worden zorg- en contactregeling genoemd wanneer beide ouders het gezag hebben. Heeft slechts één ouder het gezag dan spreken we van een omgangsregeling.

Er zijn verschillende zorg- en contactregelingen mogelijk. Het kan heel beperkt of heel uitgebreid zijn, dat varieert van één weekend in de veertien dagen tot een fifty-fifty regeling. In dat laatste geval spreekt men ook wel van co-ouderschap.

Co-ouderschap is geen in de wet geregelde zorg- en contactregeling. De term is ook niet vastomlijnd. Het is aan ouders zelf om invulling te geven aan het co-ouderschap. Vereist is dus niet dat de zorg dan bij helft is gedeeld. Een veertig – zestig of zelfs een dertig – zeventig regeling kan ook co-ouderschap zijn.

Scheiden en pensioen: hoe wordt het pensioen verdeeld na scheiding?

Tijdens uw huwelijk kunnen u en uw partner samen pensioen hebben opgebouwd. Is dat het geval dan heeft u bij een scheiding als hoofdregel allebei recht op de helft van het samen opgebouwde pensioen. Het gaat hierbij alleen om het bedrag dat u tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap heeft opgebouwd en niet om het deel dat u al had toen u ging trouwen. Deze verdeling wordt pensioenverevening genoemd.

Huwelijken gesloten voor 1 mei 1995 vallen (deels) in een oude regeling. Verdeling van pensioenrechten kan dan plaatsvinden op basis van het Boon / Van Loon arrest. De aanspraken op verrekening zijn dan anders dan onder de wettelijke regeling vanaf 1 mei 1995.

Verdeling op een andere wijze bepalen

Het kan voorkomen dat u en uw partner het opgebouwde pensioen op een andere manier willen verdelen. Dat kunt u regelen in een echtscheidingsconvenant.

Bij de verdeling van uw samen opgebouwde pensioen zijn er drie mogelijkheden:

 • Een andere verdeling: bij deze vorm verrekent u het recht op pensioen met andere rechten.
 • Geen verdeling: hierbij houdt u allebei uw eigen opgebouwde pensioenrechten. U kunt hiervoor kiezen wanneer u allebei bijna evenveel pensioen opgebouwd heeft.
 • Conversie: bij deze vorm splitst u het ouderdomspensioen in twee delen. Ieder krijgt zijn ‘eigen’ deel van het pensioen Dit wordt aan u uitbetaald zodra u hier recht op heeft.

De juridische en emotionele aspecten van de echtscheiding

Een echtscheidingsadvocaat staat naast u in de echtscheidingsprocedure en in het onderhandelingsproces met de wederpartij. Daarbij is een goede kennis van de juridische kaders natuurlijk belangrijk, maar begrip voor de menselijke kant van de zaak en de emotionele gevolgen voor partijen en de kinderen is minstens zo belangrijk. 

Een goede echtscheidingsadvocaat helpt u om inzicht te krijgen in uw belangen en deze om te zetten in verzoeken aan uw ex-partner. Daarbij zal de advocaat altijd oog hebben voor de belangen van de kinderen. Soms krijgt u een advies dat u niet had verwacht, maar dat u wel verder helpt.

Scheiden en eigen woning

Wanneer u wilt scheiden en een eigen woning bezit, dan zal de waarde van het huis gedeeld moeten worden tussen u en uw partner. Het verdelen van de waarde van jullie koophuis kan een ingewikkelde klus zijn. Het is daarom verstandig om een echtscheidingsadvocaat in te schakelen, wanneer het jullie niet lukt om in goed overleg uit elkaar te gaan.

Scheiden met koophuis

Het kan zijn dat u samen een woning in eigendom heeft, het kan zijn dat één van u een woning in eigendom heeft. In het eerste geval staat vast dat u de woning moet verdelen. In het tweede geval hang het af van de huwelijksvermogensrechtelijke regels of de woning verdeeld moet worden. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd – standaard voor 1 januari 2018 – en is de woning in de gemeenschap gevallen dan moet de woning ook worden verdeeld.

Is de woning buiten gemeenschap gebleven, bijvoorbeeld omdat u huwelijkse voorwaarden heeft waarin dat is bepaald, of wanneer u de woning al had voordat u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan hoeft de woning waarschijnlijk niet te worden verdeeld. Van geval tot geval kan dat verschillen en het is dus belangrijk om u te laten adviseren door een deskundige.

Scheiden en huurwoning

Wanneer u samen met uw partner een huurwoning bewoont dan moet het huurrecht in ieder geval worden verdeeld wanneer u samen huurder bent. Bent u niet samen huurder dan kan het toch zijn dat het huurrecht moet worden verdeeld omdat het huurrecht in een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap is gevallen.

Als het huurrecht niet moet worden verdeeld dan kan het toch zijn dat u het huurrecht wel mag verdelen. In feite is dan geen sprake van een verdeling maar van een overname van het huurrecht door degene die formeel geen huurder is. Dat kan soms praktisch zijn. Of dit mogelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval.

Scheiden en voorlopige voorziening

Wanneer u en uw partner samen in een woning wonen, dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening voor het gebruik van die woning aanvragen. Wij helpen u hier graag bij. De voorlopige voorziening eindigt zodra de scheiding definitief is. Een voorlopige voorziening moet via een advocaat aangevraagd worden.

Scheiden en eigen bedrijf

Wanneer u ondernemer bent of wanneer uw partner ondernemer is en u besluit te scheiden, dan komen er veel vragen op u af: wat gebeurt er met het bedrijf? Hoe zit het met de financiën? Moet het bedrijf ook verdeeld worden? Kan ik of mijn partner het bedrijf voortzetten?

Naast kennis van het huwelijksvermogensrecht is het prettig dat een advocaat dan ook  kennis heeft van ondernemingsrecht en financiën. Op die manier kan een betere inschatting worden gemaakt van de mogelijkheden. De begeleiding van een echtscheiding waarbij een eigen bedrijf bij betrokken is, is een vak apart.

Continuïteit van het bedrijf

Bij een scheiding met een eigen bedrijf is de continuïteit van de onderneming enorm belangrijk. Zo is het meestal niet de bedoeling dat het bedrijf, door de scheiding, financieel in de problemen komt. Echter, wanneer u en uw partner in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, dan valt het bedrijf ook in de gemeenschap en moet het dus ook verdeeld worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u de waarde van de onderneming moet delen met uw ex partner. De één zal de ander vervolgens uit moeten kopen. Deze onderhandelingen kunnen behoorlijk ingewikkeld worden en het is daarom verstandig om een mediator of echtscheidingsadvocaat in te schakelen.

Vrijblijvend uw situatie bespreken met een echtscheidingsadvocaat? Wij adviseren u graag.

Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.


  Vrijblijvend uw situatie bespreken met een echtscheidingsadvocaat? Wij adviseren u graag.

  Laat uw gegevens achter, zodat wij u terug kunnen bellen.

   Echtscheidingsadvocaat Joost Lap

   Joost Lap werkt ruim tien jaar als advocaat en in de loop van zijn carrière merkte hij dat onder zijn cliënten meer en meer de behoefte bestaat om sneller betere oplossingen te bereiken. Het voeren van een gerechtelijke procedure duurt vaak lang en de uitkomst is lang niet altijd in het belang van de cliënt. Ook niet als de procedure wordt gewonnen. Om cliënten een alternatief te bieden is Joost zich gaan richten op mediation. In 2017 rondde Joost de basisopleiding af van de Academy Legal Mediation van Schonewille en Schonewille.

   Joost heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht en voerde als advocaat op dit rechtsgebied vele procedures. Daarnaast legde hij in 2011 met goed gevolg examen af voor de Grotius specialisatieopleiding faillissementsrecht (INSOLAD) en was hij curator in faillissementen van particulieren en bedrijven in het MKB.

   Neem gerust contact met ons op.
   Vragen staat vrij.