5 december 2019 Lap & Hofmans Advocaten

Dat was toch zeker Sinterklaas niet?!

5 december, pakjesavond is weer aangebroken
De dag waar door alle kinderen al weken over wordt gesproken

Sint en zijn pieten zullen deze kinderen dit jaar weer verwennen
Om iedereen te bezoeken zullen ze vandaag heel wat af moeten rennen

Gelukkig staan er ook genoeg hulpsinterklazen paraat
Maar wat als zo’n hulpsint het imago van de enige echte schaadt?

Wat op het moment dat u zegt: ‘Dat is toch zeker Sinterklaas niet?’
‘Laat staan dat die ander zich gedraagt als een echte zwarte Piet!’

In 2007 liet de rechtbank in Groningen haar licht hier over schijnen
En bepaalde in hoeverre de rol van Sint en Piet is te omlijnen

Wat mocht er van hen worden verwacht?
De rechtbank oordeelde over een tegen Sint en Piet ingediende klacht

Verschillende bedrijven deden een beroep op de Sint en zijn Pieten
Maar toen zij hen aan de gang zagen, begonnen zij toch van kleur te verschieten

De Sint zei ‘sexy meisjes’ tegen verschillende kinderen
Ze werden nog net niet aangemoedigd om te gaan tinderen

Een huilend meisje werd niet getroost maar juist genegeerd
Dat werd door de ouders niet bepaald gewaardeerd

De kinderen werden aangespoord hard te gooien met het snoepgoed
Ook dat werd door de ouders niet met gejuich begroet

De Sint was verder kortaf, te aanwezig en dominant
Dat creëerde tussen hem en de kinderen een grote afstand

Tot slot moest een vader in de zak en dat zonder franje
De pieten moesten hem maar meenemen naar Spanje

De opdrachtgever vond de hulpsint op zijn zachtst gezegd geen natuurtalent
En weigerde dus over te gaan tot het betalen van ook maar één cent

Sint en zijn pieten vonden echter wel een beloning te hebben verdiend
Ze zouden een knap staaltje werk hebben opgediend

Op Ozosnels voorganger Amerigo trokken zij naar de rechter
Die gooide op haar beurt alle stellingen in de juridische trechter

De rechter oordeelde dat de acteurs een ruime mate van artistieke vrijheid toekomt
Daarmee werd de kritiek van de ouders direct wat verstomd

De acteurs hadden zich ingespannen herkenbare Sint en Pieten te zijn
Ook al mochten de kinderen gooien met marsepein

De geloofwaardigheid van Sint en Piet mocht niet in het gedrang komen
Het geloof in Sint en Piet was de kinderen in dit geval echter niet ontnomen

De wijze van invulling door de Sint is volgens de rechter een kwestie van smaak
En daarover was verder geen concrete afspraak

De een kiest de wijze van Bram van der Vlugt,de ander die van Kees uit Flodder
Als je daarover niets vooraf vastlegt, moet je daarna niet gaan gooien met modder

De grenzen van de vrijheid van de acteurs wordt ook bepaald door de goede zeden
Met de woorden ‘sexy meisjes’ is die grens niet overschreden

Ook de maatschappelijke zorgvuldigheid en contractuele afspraken spelen een rol
Door Sint en Piet te zijn en geen Kerstman was voldaan aan het juridische protocol

Zo staat het Sint vrij kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen
Dit bezorgt hem niet meteen een besmet blazoen

Hierin past ook dat een stoute vader gestopt wordt in een juten zak
Ook al verdient de uitvoering daarvan wellicht geen gouden plak

Herkenbaarheid en geloofwaardigheid zijn volgens de rechtbank de sleutelwoorden
Die er in het verleden voor zorgden dat Sinterklaasvieringen niet ontspoorden

In dit geval moesten Sint en Piet dus gewoon worden betaald
En waren het de opdrachtgevers die hebben gebaald

Deze uitspraak leert ons dat het slim is afspraken vooraf vast te leggen op papier
Daarmee voorkom je dat er later sprake is van verwijten en geklier

Als de afspraken duidelijk en helder zijn
Is de kans op problemen achteraf zeer klein

Vraagt u zich af: ‘Hoe leg ik die afspraken schriftelijk goed vast dan?’
Dan zeggen wij: ‘Joost en Bram weten hier alles van!’

Kom gewoon eens voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons aan
Maar laat je paardje of voertuig dan wel buiten staan!

Lap & Hofmans Advocaten

Hallo, mijn naam is Daan Lap. De websitebouwer van de website Lap en Hofmans. Dit account zal verwijderd worden, wanneer de website live gaat.