Eigentijdse advocatuur in uiteenlopende rechtsgebieden

Het is onmogelijk om deskundige te zijn op alle rechtsterreinen. Op de terreinen waarop wij werkzaam zijn hebben wij alle kennis in huis. Dat mag u ook van ons verwachten.

Vragen? Bel gewoon even 024-820 078 0 of mail Bram Hofmans of Joost Lap.

Arbeidsrecht

Van het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot de beëindiging daarvan kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Bij het personen- en familierecht en erfrecht gaat het om de mensen zelf. Geen onderdeel van het recht is zo direct op de mens gericht.

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Wij adviseren en verlenen bijstand bij alle juridische aspecten waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen. Dit vanaf het starten van de onderneming tot de beëindiging daarvan.

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in diverse aansprakelijkheidskwesties. Dit geldt in het geval dat u schade heeft geleden door het handelen of juist het nalaten van een ander.

Aansprakelijkheidsrecht

Insolventierecht

Ondernemen is risico’s nemen. Soms gaat dat wel eens mis en een faillissement kan daarvan het gevolg zijn. Wij helpen u daarbij om te voorkomen dat u achteraf voor juridische verrassingen komt te staan.

Insolventierecht

Burenrecht en onroerend goed

Heeft u ruzie met uw buren over de juiste grens, een recht van overpad of hinderlijke bomen? Wij helpen u om de kwestie op te lossen.

Burenrecht en onroerend goed

Erfrecht

Wanneer er iemand overlijdt spelen emoties altijd een belangrijke rol. Als advocaat is het de kunst om partijen juridisch houvast te bieden zonder de menselijke kant van de zaak uit het oog te verliezen.

Erfrecht

Mediation

Wilt u gaan scheiden of moet u een nalatenschap verdelen? Heeft u ruzie met uw collega of dreigt een conflict met een klant? Dan wilt u snel een goede oplossing. Mediation kan u daarbij helpen.

Mediation

Neem gerust contact met ons op.
Vragen staat vrij.