23 juni 2017 Lap & Hofmans Advocaten

Lokvrouwen gezocht!

‘In verband met de handhaving van het sisverbod zijn wij op zoek naar vrouwen (18-45 jaar) die bereid zijn door de stad Rotterdam te lopen. De werklocaties zijn voornamelijk in de omgeving van bouwplaatsen, hangplekken, het centrum en bepaalde wijken. Werktijden in overleg te bepalen, mede afhankelijk van de locatie waar de werkzaamheden verricht moeten worden. Aangezien u naar verwachting nogal wat verwensingen naar uw hoofd krijgt is een olifantenhuid een pré. Het verkrijgen van diverse setjes ‘luchtige’ werkkleding behoort tot het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.’

Dit zou zo maar een vacature kunnen zijn die de komende maanden in de omgeving Rotterdam wordt verspreid. Deze gemeente maakte onlangs namelijk bekend dat zij, in navolging van Amsterdam, bepaalde intimiderende handelingen strafbaar wilde stellen in haar Algemene Plaatselijke Vordering (APV). Dit naar aanleiding van een onderzoek waaruit naar voren kwam dat vrijwel alle vrouwen in de leeftijd van 18-45 jaar in Rotterdam te maken heeft gehad met seksueel getinte toenadering op straat. Het gaat onder meer om naroepen, nastaren en het maken van sisgeluiden. In de media werd dit direct het ‘sisverbod’ genoemd. Door middel van de inzet van extra handhavers moet het verbod vervolgens worden gehandhaafd. De verantwoordelijke wethouder sprak volgens landelijke media zelfs uit dat de opsporingsambtenaren bij voorkeur korte rokjes en een lange blonde staart moeten dragen.

Gemeenten kunnen in hun APV gemeentelijk regelgeving opnemen (voornamelijk) op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het sisverbod in de APV zou volgens de gemeente de genoemde handelingen strafbaar moeten stellen. Een overtreding van dit APV-artikel kan vervolgens bestraft worden met een geldboete van maximaal € 4.100,00 of een hechtenis van maximaal drie maanden. Niet langer hoeft de weg van het doen van aangifte te worden bewandeld, maar kunnen de handhavers kunnen bij inwerkingtreding van dit artikel direct een boete opleggen.

De aankondiging van dit sisverbod leidde bij diverse juristen tot de nodige scepsis. Zo zijn velen van mening dat een dergelijk verbod enkel op landelijk niveau geregeld kan worden, omdat het Nederlandse gemeenten niet is toegestaan regels in te voeren die de vrijheid van meningsuiting, waaronder het openbaren van gedachten of gevoelens, beperken.

Aangezien de inhoud van een APV niet vooraf getoetst wordt door een rechterlijke instantie zal de houdbaarheid van het sisverbod pas blijken op het moment dat de opgelegde sancties worden aangevochten en alsnog de rechterlijke toets dienen te doorstaan. De verantwoordelijke Rotterdamse wethouder durft de discussie die bij de rechterlijke toetsing zal ontstaan wel aan en ziet het sisverbod als een proefschrift, een thesis. Dit om te bezien of de ervaren overlast op deze wijze de kop ingedrukt kan worden.

De stelling dat het sisverbod succesvol kan worden gehandhaafd levert ook een gezonde dosis argwaan op. Hoe weet je wie wat precies zei? Wat mag wel en wat mag niet gezegd worden? Is de toon waarop iets gezegd werd van belang? Hoe stel je vast dat je iemand nastaarde en niet gewoon ‘toevallig’ die kant op keek? Kun je ‘medeplichtig’ zijn aan het sissen naar iemand?

Tot slot is de hoogte van de maximale boete van € 4.100,00 een heet hangijzer. Hoewel vast niet snel de maximale boete zal worden opgelegd, kunnen enkele overtredingen van het sisverbod al leiden tot het einde van een gemeentelijk financiële crisis. Als iemand in een buurgemeente van Rotterdam voor de eerste keer in zijn leven een ander bedreigt, zal een strafrechter naar verwachting een boete van ongeveer € 250,00 opleggen. Is een boete van € 4.100,00 dan redelijk als je twee kilometer verder op roept ‘waar gaan die benen met dat mooie meisje naartoe?’ De eerste keer dat iemand acteert als een winkeldief volgt meestal een boete van € 200,00. Moet een mislukte poging tot het zijn van een hartendief dan worden bestraft met een boete van € 4.100,00? Het lekprikken van een autoband die vervolgens met een sissend geluid leegloopt levert je een boete van ongeveer € 150,00 of een beperkte taakstraf op. Is bij het nadoen van zo’n leeglopende band door ‘pssssssst’ te zeggen tegen een voorbijganger een boete van € 4.100,00 dan op zijn plaats?

Natuurlijk moet het in de basis zo zijn dat een ieder met een veilig gevoel en zonder lastig gevallen te worden over straat kan lopen. Het is dan ook fijn dat de gemeente Rotterdam zich hard maakt om intimiderend gedrag aan te pakken. Of de invoering van het sisverbod daartoe een succesvol middel is, is echter nog de vraag. Na het aanvechten van een boete voor het handelen in strijd met het sisverbod bij de rechter moeten blijken of de straf blijft staan of dat het voor de sisser met een sisser afloopt!

Lap & Hofmans Advocaten

Hallo, mijn naam is Daan Lap. De websitebouwer van de website Lap en Hofmans. Dit account zal verwijderd worden, wanneer de website live gaat.