3 november 2016 Lap & Hofmans Advocaten

Kun je betaald whatsappen?

Eén van de wettelijke arbeidsrechtelijke bepalingen zegt dat een werkgever geen loon hoeft te betalen over de tijd dat een werknemer zijn werkzaamheden niet uitvoert. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen, waaronder ziekte van werknemer of als het niet kunnen werken voor rekening van werkgever komt. Maar bestaat er recht op loon als een werknemer zich tijdens werktijd ook bezig houdt met allerlei privéaangelegenheden, zoals veelvuldig whatsappen? Een kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich hier onlangs weer over uitgelaten.

In deze zaak had de werknemer onder werktijd met een door werkgever ter beschikking gestelde telefoon een grote hoeveelheid whatsapp-berichten verzonden aan verschillende vrouwen. In een periode van iets meer dan een half jaar ging het om minstens 1255 berichten. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werknemer door het versturen van deze appjes onder werktijd veel tijd niet daadwerkelijk heeft gewerkt. Daarnaast verwees de werkgever naar haar bedrijfsregels waarin staat opgenomen dat slechts incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de ter beschikking gestelde telefoon is toegestaan.

De appjes bestonden uit liefdesberichten waarvan de inhoud van emotionele aard was. Volgens werkgever zit hier een psychologische component aan, waardoor de tijd die is besteed aan deze appjes (veel) meer is dan enkel het typen en lezen van de berichten alleen. Uit de berichten blijkt volgens de werkgever dat de werknemer ’volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt’. Werkgever is dan ook van mening dat duidelijk is dat de werknemer door het versturen en ontvangen van zo’n groot aantal berichten met deze inhoud niet heeft gewerkt en over die tijd dus onterecht loon heeft ontvangen.

Naar het oordeel van de kantonrechter doet werkgever terecht een beroep op het principe ‘geen arbeid, geen loon’. Het veelvuldig gebruik van Whatsapp voor privédoeleinden tijdens werktijd, zonder noodzaak daarvoor en zonder instemming van werkgever, blijft voor rekening van de werknemer. Werkgever hoefde dus een deel van het loon niet te betalen over de periode waarin veelvuldig is geappt door werknemer.

De volgende vraag die aan bod kwam was hoeveel tijd werknemer heeft besteed aan de whatsappberichten. Volgens de kantonrechter kon dat objectief worden vastgesteld omdat niet is na te gaan hoeveel minuten werknemer daadwerkelijk aan ieder bericht heeft besteed. De kantonrechter heeft dan ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de door werkgever geleden schade te schatten. De kantonrechter heeft hierbij de schatting gemaakt dat de werknemer gemiddeld 2,5 tot 3 minuten bezig was per bericht. Gezien het aantal appjes is de totale tijdsbesteding dat werknemer niet werkte maar met deze berichten bezig was geschat op ongeveer 57,5 uur. De werkgever had dus recht op een terugbetaling van het salaris en vakantiegeld over deze 57,5 uur.

Het betreft hier één uitspraak van een kantonrechter, waarbij niet uit te sluiten is dat een andere kantonrechter tot een ander oordeel was gekomen. Het gaat dus te snel om hier direct een nieuwe (rechts)regel aan te ontlenen. Wel geeft deze uitspraak aanknopingspunten voor werkgevers die dit gedrag van werknemers willen aanpakken. Of een dergelijke zaak kans van slagen heeft hangt onder andere af van de aard en omvang van het gedrag van de werknemer, eventuele (bedrijfs)regels hierover en wat je als werkgever daadwerkelijk aan kunt tonen, zonder daarbij het recht op privacy van werknemer te schenden.

Indien u als werkgever vragen heeft over het opstellen van bedrijfsregels en het mogelijk aanpakken of sanctioneren van gedrag van werknemers kunt u uiteraard contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! En voor alle werknemers: wees gewaarschuwd en voorkom dat u onder werktijd Joost of Bram moet appen voor juridische bijstand!

Lap & Hofmans Advocaten

Hallo, mijn naam is Daan Lap. De websitebouwer van de website Lap en Hofmans. Dit account zal verwijderd worden, wanneer de website live gaat.