Personen- en familierecht en erfrecht

Bij het personen- en familierecht en erfrecht gaat het om de mensen zelf. Geen onderdeel van het recht is zo direct op de mens gericht. Of het nu gaat om een echtscheiding met jonge kinderen, een naamswijziging of een erfenis, emoties spelen altijd een belangrijke rol. Als advocaat is het de kunst om partijen juridisch houvast te bieden zonder de menselijke kant van de zaak uit het oog te verliezen.

Wij helpen bij alle voorkomende problemen in het personen- en familierecht en erfrecht. U kunt daarbij denken aan een echtscheiding, een ouderschapsplan, geschillen over het gezag of de voogdij over de kinderen en het vaststellen van een omgangsregeling of alimentatie. Ook bij een kwesties over curatele, bewind en mentorschap kunnen wij u helpen.

Geschillen waarbij Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming betrokken zijn vallen ook onder het personen en familierecht. Er kan sprake zijn van een ondertoezichtstelling (OTS), een uithuisplaatsing (UHP), of een onderzoek in een procedure voor omgang of gezag. In al die gevallen bieden wij begeleiding en advies.

Erfrecht

Bij het verdelen van een erfenis komen de nodige problemen voor. U kunt daarbij denken aan veel voorkomende geschillen over een testament, een verdeling, een boedelbeschrijving, de legitieme portie, een onterving en de afgifte van een vruchtgebruik. Er zijn ook problemen die weinig voorkomen. Zo hebben wij geprocedeerd over een “vergeten testament” dat uiteindelijk buiten werking is gesteld.

In het erfrecht komen verschillende verval- en verjaringstermijnen voor. Het is dan ook van belang om tijdig deskundig advies in te winnen.

Vragen? Joost weet hier alles van.
Mail Joost

Vragen?

Neem contact op

of loop binnen tijdens ons gratis spreekuur!