Burenrecht en onroerend goed

Heeft u ruzie met uw buren over de juiste grens, een recht van overpad of hinderlijke bomen? Wij helpen u om de kwestie op te lossen. Dit kan betekenen dat door middel van overleg en mediation naar een oplossing wordt gezocht, maar soms is het nodig om de rechter om een uitspraak te vragen.

Juridische problemen met onroerend goed zijn er in allerlei tot de verbeelding sprekende soorten. U kunt bijvoorbeeld denken aan overhangende takken, beplanting die het zonlicht wegneemt, te hoge heggen of schuttingen, ramen op of bij de erfgrens, bebouwing over de erfgrens, erfdienstbaarheden zoals het recht van overpad of geluidsoverlast door kraaiende hanen.

Wij adviseren en procederen in alle geschillen over eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en koop van onroerend goed.

Vragen? Joost weet hier alles van.
Mail Joost

Vragen?

Neem contact op

of loop binnen tijdens ons gratis spreekuur!