Aansprakelijkheidsrecht 

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in diverse aansprakelijkheidskwesties. Dit geldt in het geval dat u schade heeft geleden door het handelen of juist het nalaten van een ander of wanneer een ander van mening is dat u bij hem of haar schade heeft veroorzaakt. 

Er bestaan diverse soorten aansprakelijkheden, waaronder de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, de contractuele aansprakelijkheid / wanprestatie, de aansprakelijkheid voor dieren, de productaansprakelijkheid, de bestuurdersaansprakelijkheid en de werkgeversaansprakelijkheid.

Het (rechtstreeks) verband tussen het handelen en de schade, de hoogte van de schade, het hebben kunnen voorkomen of verminderen van de schade en het al dan niet bestaan van een verplichting tot het voldoen van schadevergoeding zijn veel voorkomende discussiepunten in aansprakelijkheidskwesties.

Vragen? Bram weet hier alles van.
Mail Bram

Vragen?

Neem contact op

of loop binnen tijdens ons gratis spreekuur!