Vaststellingsovereenkomst

Wenst uw werkgever de arbeidsovereenkomst op te zeggen en verzoekt hij u om instemming? Of heeft u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voor gelegd gekregen?

In dergelijke gevallen is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Daarnaast wenst de werknemer soms aanspraak te maken op een ww-uitkering.

Wij kunnen de opzegging of overeenkomst toetsen en u voorzien van een gedegen advies. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of voldoende is opgenomen om uw ww-uitkering veilig te stellen en of de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd. Daarnaast wordt gekeken of de ontslagvergoeding / transitievergoeding  op de juiste manier is vastgesteld en of er gronden aanwezig zijn waarop deze vergoeding bijgesteld dient te worden. 

Vaak neemt de werkgever de kosten die gemoeid zijn met het toetsen van een regeling ter beëindiging van het dienstverband voor zijn rekening. Mocht dit niet het geval zijn kunnen wij de opzegging of vaststellingsovereenkomst toetsen voor een vooraf vastgesteld bedrag vanaf € 75,00 exclusief btw.

Interesse?Neem contact op
vanaf € 75,-ex btw

Eigentijdse Advocatuur op maat?

Bekijk de rechtsvormen