Incasso

Niet of slecht betalende debiteuren zijn een blijvend en aloud probleem. Wij bieden hiervoor geen oplossing, maar wel deskundige en effectieve  hulp. Naast de standaard incassowerkzaamheden adviseren wij ook bij het opzetten van het debiteurenbeheer op uw eigen bedrijf. Dit vanuit de gedachte dat een goed debiteurenbeheer de basis legt voor een effectief incassotraject.

Buitengerechtelijke incasso

Vaak is het voldoende  dat een advocaat per brief aan de debiteur een gerechtelijke procedure aankondigt. We noemen dat het buitengerechtelijk incassotraject. Voor onze werkzaamheden in het buitengerechtelijk incassotraject is de debiteur incassokosten verschuldigd die worden berekend op basis van de wet of de overeengekomen algemene voorwaarden.

Als het buitengerechtelijk incasso traject tot betaling leidt worden de incassokosten betaald door de debiteur, mits u de incassokosten ook in uw eigen betalingsherinneringen hebt aangekondigd. Voor het buitengerechtelijk incassotraject geldt dan: “no cure, no pay”.

Indien na het buitengerechtelijk incassotraject nog niet volledig is betaald en u besluit geen gerechtelijke procedure te starten, dan brengen wij slechts de incassokosten bij u in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief btw per uit handen gegeven vordering.

Gerechtelijke incasso

Is een gerechtelijke procedure noodzakelijk maken wij voor u een begroting van de te verwachte kosten. Op basis daarvan kan eventueel een prijsafspraak worden gemaakt.

Indien u regelmatig meerdere vorderingen uit handen wilt geven kunnen er afspraken worden gemaakt over een vast incasso contract.

Interesse?Neem contact op
vanaf € 75,-ex btw

Eigentijdse Advocatuur op maat?

Bekijk de rechtsvormen